Kodittomien koirien adoptio Suomeen

Yksi tärkeä osa-alue toiminnastamme on koirien adoptiot. Pääasiallinen tarkoitus on kulkukoirien määrän vähentäminen pysyvästi, mutta haluamme antaa eläimille mahdollisuuden myös yksilötasolla. Maailmassa on WSPA:n arvion mukaan noin 475 miljoonaa koditonta koiraa, mikä on 75 % maailman kokonaiskoirakannasta. Myös Suomessa on ihmisiä, jotka haluavat tarjota kodin kodittomalle koiralle ennemmin kuin ostaa rotupennun. Suomessa toimivat löytöeläinkodit eivät pysty (onneksi) vastaamaan tähän kysyntään.

Kehotamme ihmisiä adoptoimaan myös Suomessa asuvia kodittomia, mutta jos sopivaa koditonta koiraa omaan elämäntilanteeseen ei Suomesta löydy, on ulkomailta adoptoiminen erinomainen vaihtoehto.

Romaniassa kansainväliset adoptiot ovat välttämättömiä sterilointiohjelmien ylläpitämiseksi, ainakin jos halutaan välttää täysin terveiden koirien lopettaminen. Syy tähän on luonnollisesti se, että tarha kykenee pitämään suojissaan vain tietyn määrän koiria. Tarhalle saapuu päivittäin steriloitavaksi sellaisia koiria, joita ei voi eläinsuojelullisista syistä enää päästää takaisin kadulle (pentuja, aliravittuja ja iäkkäitä koiria jne.), ja koska paikallinen väestö ei adoptoi, on näillekin koirille keksittävä ratkaisu. Yleinen ratkaisu Romaniassa on koiratarha, jossa eläimiä pidetään todella kurjissa olosuhteissa vuodesta toiseen.

Osin tämä johtuu ennakkoluuloista kansainvälisiä adoptioita kohtaan. Ihmiset ovat vakuuttuneita siitä, että muihin Euroopan maihin adoptoidut koirat päätyvät nahkatehtaisiin tai eläinkoelaboratorioihin. Pelko on aiheetonta ja hysteeristä, ja se johtaa eläinten pitämiseen mieluummin näillä surkeilla tarhoilla kuin että ne annettaisiin omaan, rakastavaan kotiin ulkomaille.

Myös yhteistyökumppanimme Save the Dogs on saanut osakseen Romanian paikallisilta eläinsuojelutahoilta kohtalaisen määrän vääriä ja järjettömiä syytöksiä koirien salakuljettamisesta yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin, mutta onneksi Save the Dogsilla on näyttöä jokaisesta adoptoidusta koirasta.

Myös Suomessa arvostellaan kovasti koirien adoptiota ulkomailta, vaikka se ilmiönä vain yleistyy. Syynä on useimmiten pelko koirien mukana Suomeen tuomista tuntemattomista sairauksista. Tämä pelko on sikäli ymmärrettävä, että Suomen eläintautitilanne on maailman parhaimpia. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että riskiä ei voitaisi oleellisesti pienentää toimimalla vastuullisesti: antamalla riittävä määrä rokotteita, ehkäiseviä hoitoja ja loishäätöjä sekä ottamalla tarvittavat testit ennen koiran tuloa Suomeen.

Tarttuvat sairaudet
Kodittomien koirien ystävillä on laaja terveysohjelma kaikille adoptio-ohjelmassa oleville koirille, ja yhdistys seuraa tarkasti Romanian tautitilanteen kehittymistä. Tavoite tietenkin on, ettei yksikään sairas koira pääse Suomeen. Elävän eläimen siirto maasta toiseen ei kuitenkaan ole täysin riskitöntä, riippumatta siitä onko kyseessä entinen kulkukoira vai kasvattajalta ostettu rotukoira. Valtaosissa tapauksista, jossa koira on tullut Suomeen sairaana on kyseessä kuitenkin ollut pentutehtailtu koira (ns. "pimeä pentu") koiratrokarin tuomana. Useimmiten nämä koirat ovat saaneet vähän tai eivät ollenkaan rokotuksia ja tulevat maahan jopa väärennetyin paperein. Painotamme, että pimeällä pennulla ja vastuullisen yhdistyksen välittämällä koiralla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Älä siis ikinä osta pimeää pentua, se ei ole pelkästään vaarallista muille koirille sairausriskin takia, vaan ostamalla tuet myös pentutehtailijoiden epäeettistä toimintaa.

Traces-järjestelmä
Kodittomien koirien ystävät on rekisteröitynyt Eviraan ja Traces-järjestelmään numerolla 83/0521/2011 ja noudattaa toiminnassaan kaupallisen tuonnin vaatimuksia.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira määrittelee Traces-järjestelmän seuraavalla tavalla: ”TRACES on lyhenne sanoista Trade Control and Expert System. TRACES on kehitetty varmentamaan elävien eläinten ja eläintuotteiden jäljitettävyys ja valvonta niin EU maiden välisessä sisämarkkinakaupassa kuin tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista.”

Käytösongelmat
Monet ovat myös ilmaisseet huolensa rescuetaustaisten koirien mahdollisista luonneongelmista, mikä sekin on hyvin ymmärrettävää, koska toisilla koirilla saattaa todellakin olla takanaan raskas elämä, mikä luonnollisesti jättää jälkensä koiraan. Kodittomien koirien ystävillä on kuitenkin niin onnellinen tilanne, että koiratarhoja ylläpitävällä Save the Dogsilla on molemmilla tarhoilla oma adoptiovastaava, jonka työtä on adoptio-ohjelman koiriin tutustuminen ja niiden seuraaminen. Yhdessä eläinlääkärin sekä koirien kanssa päivittäin työskentelevien eläintenhoitajien kanssa adoptiovastaavat laativat koirasta luonnehdinnan. Tietoa kerätään koirasta laumassa, sen käytöksestä esim. syömisen ja leikkimisen yhteydessä sekä sen ollessa ihmisen kanssa kahden. Aggressiivisesti käyttäytyviä koiria ei tuoda Suomeen, ja Suomen adoptio-ohjelmassa olevien koirien on oltava tarhatyöntekijöitä kohtaan niin rohkeita, että tulevat omatoimisesti tervehtimään. Kun yhdistyksen edustaja vierailee Romaniassa, hän tutustuu aina adoptio-ohjelman koiriin, ja yhdistyksen sijoitusvastaava kykenee aina neuvottelemaan koiran sijoituksesta Save the Dogsin ammattilaisten kanssa.

Koiran mahdollisten käytösongelmien kannalta on ensisijaisen tärkeää, että oikea koira ja koti kohtaavat. Sen vuoksi teemme kaikkemme, jotta sekä koirasta että kodin tarjoajasta saataisiin mahdollisimman paljon tietoa. Lisäksi yhdistys sitoutuu auttamaan koiraa ja sen uutta kotia koko koiran eliniän ajan. Yhdistyksen adoptiovastaavilla on pitkän ajan koirakokemus myös kovia kokeneista koirista, ja yhdistyksen ongelmakoirankouluttajan ohjeet ja neuvot ovat koiran adoptoijille ilmaisia.

***

Koiran adoptoiminen ulkomailta vastuullisen yhdistyksen kautta on suuri eläinsuojeluteko! Adoption avulla omistaja ei pelkästään muuta yksittäisen koiran elämää paremmaksi, vaan samalla vapautuu elintärkeä tarhapaikka seuraavalle apua tarvitsevalle katukoiralle. Kannattaa kuitenkin tiedostaa ja muistaa, että adoptiokoiran ottamisessa on suuri vastuu, ja päätös entisen kodittoman koiran hankinnasta on tehtävä erittäin tarkkaan ja harkiten.

Tutustu huolellisesti adoptiotoimintaamme kohdissa "Adoptiokoirat" sekä "Adoptioinfo".


Onni ja Ilona

 


Dorina

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com