Hjälp till arbetshästar

Bakgrunden till hästprojektet står att finna i Save the Dogs och The Donkey Sanctuarys samarbete, där man utbildar åsneägarna och ger medicinsk hjälp till deras åsnor. Hemlösa hundars vänner inspirerades av detta och ville utveckla ett liknande projekt för arbetshästarna. Idén fick stöd hos veterinärerna Roxana och Raul, vilka konstant stöter på dåligt skötta hästar under deras arbete bland åsneägarna. 

I enlighet med veterinärernas goda erfarenheter av att hjälpa djuren och ägarna i deras eget hem så har följande principbeslut fattats:

- utbildning av ägarna är av central betydelse. Utbildningen kan omfatta någon eller flera av följande: omskötsel, utfodring, hantering, arbete och vila eller eutanasi.
- den medicinska hjälpen består främst av avmaskning och avlusning, vilka ökar livskvaliteten markant hos hästarna men vilka ägarna inte kan missbruka
- sår och infektioner behandlas
- hjälp i form av material (täcken, betsel, borstar osv) ges endast om familjen förbinder sig till uppföljningsbesök
- man hjälper endast människor vars hästar inte har några märken efter våld (personer som utövar våld är dessutom mer benägna att missbruka hjälpen)

Reglerna är tydliga eftersom det tyvärr finns många som missbrukar hjälpen de får och använder lidande djur som pengamaskiner. Detta projekt inser den faran och gör sitt yttersta för att hitta de rätta förmånstagarna. 


En mycket stolt hästägare som fått hjälp av Save the Dogs

Vi redovisar månatligen de insamlade medlen till detta projekt för Roxana och Raul, vilka arbetar utgående från dessa donationer. Därför är det speciellt viktigt att hitta månadsgivare till detta projekt.

Raul och Roxana håller ständig kontakt med Hemlösa hundars vänner och skickar bilder från arbetet. Vi utvärderar samtidigt projektet och hur det bör utvecklas. Föreningens representant åker även ut med Raul på hans uppdrag i mån av möjlighet under föreningens resor.

Save the Dogs tar emot materialdonationer från hela Europa hela tiden i mindre mängder och även Hemlösa hundars vänner skickar ner material då det finns möjlighet. Det största behovet finns av små tillbehör, såsom betsel, grimmor, grimskaft, hovkratsar, vitamintillskott samt avmasknings- och avlusningsmedel.

Hästarnas öde i Rumänien är sorgligt. En häst kan dö av svält trots att marken är full av gratis mat. Hästens död är ofta en stor förlust för familjens försörjning. Genom att hjälpa hästarna hjälper vi således hela familjer. 

Du kan stöda detta projekt genom en engångsdonation eller genom att bli hästfadder. Kontakta jenny@koirienystavat.com. Betala in din donation eller månatliga fadderbidrag till konto FI38 4727 0010 1162 46 och skriv "hästfadder" (för att bli månadsgivare) eller "hästprojektet" (för en engångsdonation) i meddelandefältet.

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com