Vilma (Alfa)

Vilma (Alfa) i Finland

Vilma (Alfa) i Rumänien:

Video 1

Ålder: f. 11/2011
Höjd: 48 cm
Längd: 50 cm
Hals: 28 cm
Vikt: 11 kg

 

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com