17.12.2011: Save the Dogs hotas av en svår ekonomisk kris - all hjälp behövs!

Hemlösa hundars vänner och Save the Dogs brukar inte ropa på hjälp. Vi tror däremot att vårt arbete, som ligger på en hög nivå mitt i all desperation i Rumänien, talar för sig själv. Vi tror att välmående djur appelerar fler människor än vad lidande djur gör. Så har det också varit och Save the Dogs projekt har tack vare alla trogna anhängare lyckats växa till det mest betydelsefulla i Rumänien. När andra städer ömsom bränner hundar levande, ömsom förgiftar dem har Save the Dogs alltid varit den som media ser upp till och använder som motpol till all grymhet som existerar i landet.


Nu har flera olika tillfälligheter lett oss till den situationen där vi blir tvugna att be om, eller snarare ropa, efter hjälp. Först godkänner det rumänska parlamentet en helt ofattbar lag om att tillåta massavlivning av gatuhundar. Vi kämpade hårt och länge mot denna lag, men förgäves. Sedan, precis då donationer behövdes som mest för att kunna upprätthålla hela verksamheten, drivs Italien in en sällan skådad ekonomisk och politisk kris. Italien är ju som bekant den största källan till donationer för Save the Dogs, som inte får något ekonomiskt stöd från myndigheterna i vare sig Rumänien eller Italien.

Save the Dogs har 700 munnar att mätta varje dag och inte en enda dag kan lämna där emellan. Eftersom man inte kan spara in på de mest nödvändiga utgifterna såsom mat finns det alltså två ställen att spara från: a) det nya djurskyddscentrumet eller b) hjälpen av de djur som inte finns i Save the Dogs ägo, däribland sterilisering av gatuhundarna.

Alternativ a kan ha mycket förödande konsekvenser. Dels kommer byggnadsföretaget att kräva stora kompensationer för att avbryta arbetet och pengar – som det ändå finns för lite av – kommer att gå till spillo. Dels kommer även våren så småningom till Rumänien och med den översvämningarna av floden Donau. I översvämningarna förstörs alltid åtminstone mat- och tillbehörsreserver i hägnet men om hundarna kan överleva med blotta förskräckelsen ännu en tredje gång återstår att se. Beslutsfattarna i Cernavoda försvårar även situationen genom sin negativa inställning till hundarna och de har redan avlivat gatuhundarna medan det var olagligt. Det nuvarande hägnet ligger på deras mark och de kan vilken dag som helst få för sig att driva bort Save the Dogs därifrån. Det finns alltså många orsaker till att det nya djurskyddscentrumet skulle behöva bli klart så fort som möjligt.Byggnadsarbetet pågår vid det nya hägnet

Alternativ b innebär att Save the Dogs, som redan från början varit inställd på att arbeta på ett långsiktigt sätt, skulle vara tvungen att avsluta det arbete som verkligen påverkar situationen för hundarna i Rumänien. Det innebär även ett ökat lidande bland djuren i deras verksamhetsområde. Staden var tömd på gatuhundar en kort tid efter det att beslutsfattarna bestämt sig för att fånga in och döda dem, men nu finns där återigen tiotals hundar, vilka kan föröka sig fritt. Vissa av dem haltar, vissa har skabb, vissa är magra och utsvultna. Om man går en bit utanför huvudgatan hittar man även förgiftade hundar, benrangel fastspända i korta kedjor på bakgårdarna och överkörda hästar. Man hittar hundar såsom Hukka, som man försökte bränna levande, eller som Ama, som man hällde het tjära på, eller som Rosie, som låstes in i en mörk jordkällare utan mat och vatten för att dö.Save the Dogs räddade denna utsvulta tik och hennes tio valpar. I fortsättningen kan man vara tvungen att lämna liknande hundar åt sitt öde.

Save the Dogs vet ännu inte hur drastiska åtgärder man blir tvugna att ta men t.ex. den mobila kliniken står nu helt oanvänd eftersom det kostar ca 600 euro om dagen att ha den ute på steriliseringsuppdrag. Även andra inbesparingsbeslut måste fattas om inga under sker under den närmaste tiden.

Alla kan vi vara med och hjälpa, om vi vill:

donera en valfri summa till det nya hägnet till konto FI9649700010048005 eller via PayPal. Skriv "nya hägnet" i meddelandefältet samt "publ" om vi får publicera ditt namn.

för det nya hägnet finns även mer speciella alternativ för att hjälpa, såsom:
- genom att donera en kvadratmeter till det nya hägnet (50 euro) får du ett fint presentkort att ge till en vän i present (läs mer: etiska gåvor)
- genom att donera 200 euro bygger du fyra kvadratmeter i det nya hägnet och får ett fint diplom undertecknat av Sara Turetta
- med ett månatligt bidrag på 100 euro bygger du under ett år hela 24 kvadratmeter i det nya hägnet och får ett diplom och ett foto av den del i hägnet som blivit byggt tack vare din hjälp

köp föreningens etiska gåvor, såsom steriliseringar, vaccinationer, uppehälle en månad för en hund, katt, häst eller terapiåsna.

donera saker till föreningens online-loppis

glöm inte heller att understöda föreningen helt gratis via Sharewood, där du dagligen kan skänka företagens pengar till oss genom att klicka på deras annonser. Fram till jul kan man även rösta julpengar till organisationerna. En pott på 4000 euro delas ut till föreningarna baserat på antalet röster.

För några kan denna utmaning kännas oöverkomlig och det är den också om vi försöker kämpa ensamma. Tillsammans är vi dock starka och vi har lovat Sara Turetta och Save the Dogs att vi inte kommer att lämna dem ensamma under denna svåra tid. Ni kan vara stolta över allt det som Save the Dogs lyckats åstadkomma och allt vad de kommer att kunna åstadkomma i framtiden med er hjälp.

Till sist vill vi ödmjukt tacka alla er som är med och stöder vår verksamhet på ett eller annat sätt. Det är ni som gör att vi orkar kämpa emot vilka motgångar vi än stöter på - och tack vare er kommer vi även att övervinna dem.

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com