Bakgrund

När Sara Turetta flyttade till den lilla staden Cernavoda år 2002 för att starta upp ett steriliseringsprojekt fick hon ett litet, fallfärdigt hus nära Donauflodens strand till sitt förfogande av staden. Det gick åt mycket resurser till att rusta upp huset och bygga upp en fungerande veterinärklinik inklusive operationssalar och karantänutrymmen. Själva hundhägnet har byggts upp runt kliniken allt eftersom i och med att alla hundar inte kunnat släppas fria efter steriliseringen och man har inte velat avliva dessa hundar, vilka ändå varit friska.

Donaus översvämningar har varit ett problem för hägnet ända sedan starten. Vattennivån stiger alltid farligt högt om vårarna och når ibland även till hägnet, där vattnet orsakar mycket besvär i form av fuktskador och även utsätter hundar och personal för fara. I juli 2010 blev mardrömmen till slut verklighet när hägnet svämmades över totalt och förvärrades av ett ihållande regn. Även Cernavodas gator svämmades över och orsakade stora skador i människors hem. Vattnet nådde ända in i kliniken och de flesta kennlar i hägnet. Endast som genom ett under överlevde alla hundar och man var tvungen att släppa många fria eftersom de annars skulle ha drunknat.

Staden har dessutom länge velat ha tillgång till tomten som hägnet är byggt på för att kunna använda den till andra ändamål. Dessutom har man i och med att verksamheten utvecklats upptäckt att tomten inte går att använda till alla aktiviteter.

Bilder från översvämningen 2010:

Fler bilder från översvämningen kan du se här.

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com