Föreningens penninsinsamlingstillstånd

Penninginsamlingstillståndets nummer:
RA/2018/17

Tillståndsgivare: 

Polisstyrelsen

Området och tiden för penninginsamlingstillståndet:
5.1.2017-31.12.2019, hela landet förutom Åland.

Användningsändamål för de insamlade medlen:
De insamlade medlen används till förmån för djuren, och indirekt människor och hela samhället, i Rumänien med hjälp av lokala djurskyddsorganisationer. Samarbetsprojekt förverkligas med samarbetspartners (Save the Dogs, Animal Life och STAAD).

De insamlade medlen används till

-kostnader för djurskötsel- ,och uppehåll, veterinärmedicinska kostnader

-steriliseringsprojekt

-utbildning

-gratis veterinärvård

-kostnader för ridterapi, som t.ex. djurskötsel- och uppehåll 

Insamlings- och appeleringssätt

-annonsering på internet

-insamlingsbox, max 10 boxar

- tillfällen och evenemang

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com