Pets in Europen kovista ponnisteluista ja hellittämättömästä lobbaamisesta huolimatta kirjallinen kannanotto 26/2010 (lisäinformaatiota löydät aiemmista tiedotuksistamme täältä ja täältä) ei saanut riittävästi allekirjoituksia määrätyn aikarajan sisällä ja on siksi erääntynyt. Kirjallinen kannanotto olisi tarvinnut 368 allekirjoitusta tullakseen hyväksytyksi, vaihtoehtoisesti 280 allekirjoitusta olisi siirtänyt määräaikaa. Valitettavasti lopullinen luku oli vain 226.


Suomen EU-parlamentaarikoista 8 kolmestatoista allekirjoitti kannanoton. Kaksi muuta on ollut yhteydessä meihin ja kertonut olevansa myötämielisiä kannanoton sisällölle, mutta jostain syystä he eivät ole halunneet sitä allekirjoittaa. Loput kolme eivät ole vastanneet tiedusteluihimme. Saimme tänä aikana hyvän henkilökohtaisen kontaktin muutamiin EU-parlamentaarikkoihin, ja tämä luonnollisesti luo hyvän pohjan tulevalle kommunikoinnille ja yhteistyölle. Ei vähiten Satu Hassiin, joka ystävällisesti antoi aikaansa tavatakseen meidät henkilökohtaisesti kesäkuussa.

Muuten on nähtävissä selvä ero allekirjoitusten määrässä niiden maiden välillä joilla on edustaja Pets in Europessa ja niiden joilla sitä ei ole. Myös pohjoismaat olivat vahvasti edustettuina niiden joukossa joilla oli eniten allekirjoituksia ja positiivinen yllätys oli että jopa 45% Romanian EU-parlamentaarikoista allekirjoitti kannanoton. Tämän lobbausjakson aikana saamamme palaute osoittaa että EU-parlamentaarikot eivät nykyään mielellään allekirjoita näitä kannanottoja koska ne eivät johda mihinkään konkreettiseen. Se on todennäköisesti suurin syy siihen miksi tämä kirjallinen kannanotto ei saanut riittävästi allekirjoituksia, koska lähes kaikki joiden kanssa puhuimme, kaikista maista, ovat sitä mieltä että asia on tärkeä ja he ymmärtävät ongelman mm. katukoirien kanssa eri puolilla EU:ta.

Kaikkiaan 80 allekirjoitusta kerättiin viimeisen kolmen päivän aikana Strasbourgissa syyskuun alussa. Tämä johtuu todennäköisesti monista tekijöistä, muun muassa intensiivisestä lobbauksesta jota Pets in Europen jäsenyhdistykset tekivät edeltävinä viikkoina ja organisoidusta työstä Strasbourgissa viimeisen täysistunnon aikana, jolloin mm. Sara Turetta oli mukana. Lisäksi yksi syy allekirjoitusbuumiin saattaa olla että Eurogroup for Animals, tunnetuin ja kunnioitetuin eläinsuojelun lobbausryhmä EU:ssa, meni mukaan tukemaan kirjallista kannanottoa. Pets in Europen ja Eurogroup for Animalsin yhteistyö oli ainutlaatuista ja toivomme voivamme kehittää sitä edelleen tulevaisuudessa.

Kodittomien koirien ystävät ry:n hallituksen jäsenet Jenny ja Marianna tulevat osallistumaan Pets in Europen vuosikokoukseen marraskuussa, jolloin tullaan pohtimaan edelleen toimintasuunnitelmaa kaltoinkohdeltujen lemmikkieläinten auttamiseksi EU:ssa. Me emme luovuta.

Kodittomien koirien ystävät haluaa kiittää kaikkia tukijoitamme jotka olivat mukana työskentelemässä päämäärämme eteen lähettämällä sähköpostia edustajilleen EU:ssa. Haluamme myös kiittää Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESYä yhteistyöstä, samoin Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto SEYtä, ja Animaliaa heidän tuestaan. SEY muistutti EU-parlamentaarikoita kannanotosta myös Eurogroup for Animalsin jäsenen ominaisuudessa. Haluamme myös kiittä ruotsalaisia kolleegoitamme DogRescuessa, he tekivät valtavan työn lobbauksessa ja kaikessa siihen liittyen.
Sara Turetta jakaa esitteitä Pets in Europen pienessä nurkkauksessa EU-parlamentissa Strasbourgissa


Pets in Europen edustajat Elizabeth Smigielski (Puola) ja Elenora Moser (Sveitsi)
Sara ja Elizabeth yhdessä

Eurogroup for Animalsin

Andreas Erlerin kanssa


Sara yhdessä romanialaisen EU-parlamentaarikon ja koirien ystävän Vadim Tudorin kanssa