Kodittomien koirien ystävät on jo parin vuoden ajan ollut aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, erityisesti lobbaustyössä lemmikkieläinten sisällyttämiseksi EU-lainsäädäntöön. Viimeisten puolen vuoden aikana tällä rintamalla on tapahtunut paljon, ja haluammekin nyt antaa pienen päivityksen nykytilanteesta.

Ensimmäinen iso askel otettiin, kun Eurogroup for Animals, EU:n suurin eläinsuojelun lobbausjärjestö, otti vastuulleen myös lemmikkieläimet. Samalla englantilainen DogsTrust liittyi Eurogroup for Animalsin jäseneksi. DogsTrust oli yksi Pets in Europen (PIE) perustajajäsenistä, ja myös KKY oli PIE:n jäsen. PIE:n tehtävänä oli toimia lemmikkiensuojelun puolesta EU:ssa, kunnes Eurogroup for Animals otti lemmikkieläimet vastuualueelleen, ja tämän tapahduttua myös PIE järjestönä lakkautettiin 19.10.2011.

Eurogroup for Animalsin sekä satojen muiden eurooppalaisten yhdistysten työn ansiosta Kirjallinen kannanotto 26/2011 hyväksyttiin hiljattain EU-parlamentissa. Kannanotto esittää toiveen, että EU-komissio toteuttaisi inhimillistä kulkukoirapopulaation hallintaohjelmaa jäsenvaltioissaan. 400 EU-parlamentaarikkoa allekirjoitti kannanoton, eli se ylitti ennalta määrätyn rajan, 369 allekirjoitusta, jotka tarvittiin kannanoton hyväksymiseksi.

Kirjallisen kannanoton hyväksyntä ei sinänsä takaa mitään, sillä kannanottoja ei lasketa mukaan lainsäädännöllisiin prosesseihin. EU-komission tulee aina tehdä aloite lainsäädäntöehdotuksesta. Kirjallinen kannanotto lähettää kuitenkin vahvan viestin EU-kansalaisilta parlamentaarikkojen kautta komissioon, että muutosta halutaan.

Kirjallinen kannanotto hyväksyttiin hyvään aikaan sillä komission odotetaan hyväksyvän joulukuussa uuden eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan yhteisen toimintasuunnitelman vuosille 2011–2015. Esityksessä on mukana myös lemmikkieläimet. Euroopan unionin neuvosto, joka koostuu kaikkien EU-maiden ministereistä, on päättänyt niin ikään, että se haluaa komission sisällyttävän lemmikkieläimet uuteen toimintasuunnitelmaan.

Toistaiseksi olemme siis saaneet EU:sta todella hienoja uutisia, mutta tästä lähtien lemmikkieläinten asia on komission käsissä. Joulukuussa tiedämme enemmän. Vaikka lemmikkieläimet sisällytettäisiin toimintasuunnitelmaan, pykälät eivät todennäköisesti ulotu kulkukoiriin tai kulkukoirapopulaation hallintastrategiaan. Kysymykset, jotka toimintasuunnitelma käsittää, liittyvät lähinnä laittomaan kaupankäyntiin (esim. pentutehtaisiin) sekä kieltoihin koskien koirille tehtäviä typistysleikkauksia. Tämä on kuitenkin erittäin tärkeä askel kohti tulevaisuutta, jossa EU pystyisi laatimaan määräyksiä myös kulkukoirien julmaa tappamista vastaan – sillä kulkukoiria tapetaan väkivaltaisesti EU:ssa koko ajan. Romania olkoon tästä surullinen esimerkki.