Internet-keskusteluissa nousee silloin tällöin esiin kysymys siitä, miksi Kodittomien koirien ystävät ry tukee suurta Save the Dogs -järjestöä, jolla on puolen miljoonan vuosibudjetti ja 30 palkattua työntekijää. On tuotu esiin sellaisia näkökulmia, että suurempi järjestö ei tarvitsisi apua yhtä kipeästi kuin pienemmät Romaniassa toimivat koiratarhat ja että olisi arvokkaampaa auttaa pieniä yhdistyksiä suurten sijaan. Tässä tiedotteessa kerrotaan, miksi Kodittomien koirien ystävät ry tukee Save the Dogsin työtä Romaniassa.

On totta, että Romaniassa on satoja koiratarhoja, joista valtaosa toimii täysin ilman ulkomaista apua. Näitä tarhoja johdetaan useimmiten hyväntahtoisesti, ja raportit tarhojen vaikeista olosuhteista ovat aina surullista kuultavaa. Koska kaikkien tarhojen auttaminen on valitettavasti mahdotonta, jokainen yhdistys joutuu ennemmin tai myöhemmin kohdentamaan toimintansa ja valitsemaan yhteistyökumppaninsa.

Kodittomien koirien ystävät on valinnut yhteistyökumppanikseen Save the Dogsin, koska järjestön toimintaperiaatteet ovat yhdistyksellemme erityisen tärkeitä. Näitä ovat:

Kestävä eläinsuojelutyö. KKY haluaa olla mukana rakentamassa jotain eettisesti kestävää maassa, joka on eläinsuojelullisesti vielä lapsenkengissä. Olemme erittäin iloisia siitä, että on olemassa yhdistyksiä, jotka auttavat koiratarhoja pääosin perustarpeiden kanssa (ruoka, suoja, eläinlääkintäapu) – mutta Romanian kaltaisessa maassa, jossa on kaksi miljoonaa kulkukoiraa, tarvitaan myös Save the Dogsin kaltaisia toimijoita, jotka pystyvät tekemään pitkäjänteistä työtä, kuten sterilointeja ja valistusta. Voimme auttaa koiratarhoja Romaniassa ruokkimaan ja hoitamaan koiriaan loputtomiin, mutta mikäli emme kohtaa ja pitkäjänteisesti hoida kulkukoiraongelmaa sen alkujuurilla, asiat eivät ikinä tule muuttumaan.

Eettinen eläintenpito. Save the Dogsilla on huomattavasti länsimaisempi näkemys eläinten hyvinvoinnista sekä kaikille tutusta, hiukan kuluneesta sanonnasta ”elämisen arvoisesta elämästä”. Ensinnäkin tarhalle otetaan vain sen verran koiria kuin resurssit sallivat. Tämä saattaa kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta sitä se ei valitettavasti ole Romaniassa. Save the Dogsilla on myös riittävästi henkilökuntaa, minkä ansiosta kaikki eläimet tulevat hoidetuksi kunnolla. Myös eläinten henkisestä hyvinvoinnista huolehditaan, ja virikkeistämiseen panostetaan paljon, varsinkin niiden eläinten kohdalla, jotka jäävät tarhalle pidemmäksi aikaa. Save the Dogs antaa eläimille myös inhimillisen lopun, kun aika koittaa. Järjestön periaatteisiin ei kuulu ”elinaikaa hinnalla millä hyvänsä” -mentaliteetti, joka Romaniassa on valitettavan yleinen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei eläimille anneta mahdollisuuksia elämään – päinvastoin. Save the Dogsilla on monia vammaisiakin koiria tarhoillaan. Mutta järjestössä ymmärretään myös, että joissakin tilanteissa lopetus on paras eläinsuojeluteko.

Kansainväliset adoptiot. Save the Dogs ei halua pitää koiria tarhaoloissa loppuikäänsä. Vaikka tarhan henkilökunta pitää koirista hyvää huolta, tarhaympäristö on koirille aina stressaava, ja siksi on erityisen tärkeää pyrkiä minimoimaan koirien aika tarhalla. Tämän takia Save the Dogs näkee omat tarhansa enemmänkin kauttakulkupaikkoina, joihin koirat tulevat odottamaan omaa kotia. Paikalliset adoptiot ovat tunnetusti harvinaisia suurimmassa osassa Romaniaa, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäävät kansainväliset adoptiot. KKY on varsin tietoinen siitä, etteivät adoptiot ratkaise kulkukoiraongelmaa. Mutta mielestämme ei myöskään ole oikein tarhata adoptiokelpoisia koiria ja kieltää niiltä mahdollisuus omaan kotiin, vaikka se sijaitseekin Romanian ulkopuolella.

KKY on valinnut yhteistyökumppaninsa edellä mainituista syistä. Siitä huolimatta arvostamme suuresti kaikkia Romaniassa toimivia yhdistyksiä, jotka tekevät työtä eläinsuojelun eteen, ja toivomme todella, että ne kaikki saisivat tarvitsemansa avun. Nämä yhdistykset tekevät arvokasta työtä ja edistävät yhteisvoimin eläinsuojelukulttuuria Romaniassa.

On myös totta, että Save the Dogs on iso organisaatio, joka saa apua monesta eri maasta. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei se tarvitsisi apua aivan yhtä paljon kuin pienemmätkin yhdistykset. Save the Dogs ei toimi julkisin varoin, vaan se on yhtä lailla riippuvainen vapaaehtoisista lahjoituksista kuin kaikki muutkin yhdistykset. Ilman lahjoituksia Save the Dogsin toiminta romahtaisi ja kaikki sen projektit, jotka kuitenkin ovat Romaniassa ainutlaatuisia, jouduttaisiin lakkauttamaan. Täytyy myös muistaa se tosiasia, että isompi organisaatio pystyy jakamaan resursseja tehokkaammin (esim. omalla eläinlääkärillä steriloinnit ja muut eläinlääkinnän kulut pystytään pitämään alhaisina verrattuna palveluiden ostamiseen). KKY avustaa Save the Dogsia vuosittain noin 40 000 eurolla, ja ilman näitä lahjoituksia moni projekti olisi jäänyt vain haaveeksi. Edelläkävijöitä kuten Save the Dogsia tarvitaan Romanian eläinsuojelupiireissä, sillä se toimii hyvänä esimerkkinä ja inspiraationa niin viranomaisille kuin asukkaillekin. Se on konkreettinen esimerkki siitä, miten vaikeimmissakin olosuhteissa pystytään tekemään sekä tehokasta että eettisesti kestävää eläinsuojelutyötä.

Lopuksi iso kiitos kaikille, jotka uskovat sekä KKY:n että Save the Dogsin työhön. Olette meille tärkeitä.