Rahankeräysluvan numero RA/2022/696, voimassa koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Lupa on voimassa alkaen 28.04.2022.

Rahankeräystilit: IBAN FI38 4727 0010 1162 46, BIC POPFFI22

Tue sinäkin työtämme ja lahjoita!