Viime aikoina julkisuudessa käydyssä keskustelussa löytöeläinjärjestöjen eläinsuojelutoiminta on sekoitettu pentutehtailuun (Suomen Eläinlääkäriliiton kannanotto 27.1. ”Pelastustarkoituksessa tapahtuva yksittäisten eläinten maahantuonti ei ole eläinsuojelullisesti perusteltua” , Yle uutiset 9.2. "Pimeä koirakauppa yleistyy", Yle Aamu-tv 18.4, Koiramme 3/2010 "Rescue-koiran otto on iso riski").

Kodittomien koirien ystävät ry (KKY) tuo Suomeen löytökoiria eläinsuojelullisista syistä, ei ansaitakseen rahaa, kuten pentutehtailijat. KKY noudattaa Eviran tuontimääräyksiä ja KKY:n tuomat koirat kirjataan Trade Control and Expert System (Traces)-järjestelmään, joka mahdollistaa eläinten jäljittämisen ja valvonnan EU:ssa.

KKY:n luovutusmaksu koiralle on 400 euroa. Sillä katetaan lääkärintarkastukset, leishmaniaasi- ja sydänmatotestit, rokotukset, loishäädöt, kastrointi, mikrosiru, passi, Traces-todistus, lentokulut ja uuden omistajan mukaan annettavat matokuurit. Lisäksi yhdistyksen ongelmakoirakouluttaja neuvoo omistajia veloituksetta aina tarvittaessa.

Löytökoirien tuomista Suomeen on kritisoitu myös siksi, ettei se ratkaise kulkukoiraongelmaa ulkomailla. KKY ei pyri ratkaisemaan kulkukoiraongelmaa etsimällä koirille koteja Suomesta. Koirien tuominen Suomeen on Romaniassa tehtävän eläinsuojelutyön tukitoimi. Toisaalta KKY:n mielestä myös yksittäistä koiraa tulee auttaa.

KKY tekee yhteistyötä italialaisen Save the Dogs (STD) -järjestön kanssa, joka pyrkii vähentämään kulkukoirien määrää sterilointiprojekteilla. Valtaosa steriloiduista ja rabiesta vastaan rokotetuista koirista palautetaan takaisin alueelle, josta ne on löydetty. Kaikki koirat eivät kaduilla selviydy, joten niille etsitään uusia koteja ulkomailta. KKY etsii koirille koteja Suomesta.

Esimerkiksi Cernavodan kaupungin kulkukoirista noin 95 % on steriloitu ja rokotettu. STD:n sterilointiohjelmien ansiosta kulkukoirien määrä on vähentynyt kolmesta tuhannesta kahteen sataan kahdeksassa vuodessa. Vuosien yhteistyön jälkeen paikalliset viranomaiset ovat kuitenkin päättäneet aloittaa kulkukoirien tappamisen uudestaan.

Olennainen osa KKY:n ja STD:n toimintaa on paikallinen ja kansainvälinen vaikuttamistyö. STD pyrkii vaikuttamaan siihen, että koirien tappamisen sijaan Cernavodan kaupunki tukisi sterilointeja ja lopettaisi koirien tappamisen. Yhdistykset pyrkivät vaikuttamaan myös EU:n lainsäädäntöön, jotta siinä huomioitaisiin nykyistä paremmin lemmikkieläinten ja kodittomien eläinten hyvinvointi.

Lisätietoa

- KKY:n verkkosivut: www.koirienystavat.com

- KKY:n puheenjohtaja Pia Levonen, p. 040 413 0143, pia [at] koirienystavat.com (piaatkoirienystavatdotcom)