Romania on EU-maa, jonka kaduilla elää 2–3 miljoonaa kulkukoiraa. Maaliskuusta lähtien Romanian parlamentin julkis- ja aluehallinnon sekä ekologisen tasapainon komitea on valmistellut lakialoitetta, joka sallisi jälleen koirien joukkolopetukset. Komitean ehdotus hyväksyttäneen lähiaikoina parlamentin täysistunnossa. Terveiden koirien tappaminen on tällä hetkellä Romanian eläinsuojelulain mukaan kielletty.

Romanian parlamentti perustelee tappamista kulkukoirien lukumäärän vähentämisellä, tappamisten edullisuudella sekä kulkukoirien aiheuttamalla uhalla kansalaisille. Kuitenkin maassa on tapettu koiria jo 30 vuotta, ja koirien lukumäärä on tuona aikana ainoastaan kasvanut. Tutkimusten mukaan endeemistä eli maanlaajuista kulkukoiraongelmaa ei voida ratkaista pysyvästi muutoin kuin sterilointiohjelmien avulla. Kansanterveydellisistä syistä myös Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee sterilointiohjelmia koirapopulaation pienentämiseen, sillä steriloitavat koirat myös rokotetaan rabiesta vastaan, madotetaan ja loishäädetään.

Romanian kansallinen eläinsuojelujärjestö FNPA on vastikään julkistanut tietoja, jotka osoittavat, että koirien tappaminen on myös sterilointeja kalliimpi vaihtoehto, aivan kuten lukuisat eläinsuojelujärjestöt ovat aiemmin tiedottaneet. FNPA:n selvityksen mukaan koiran tappaminen voi olla jopa runsaat sata euroa koiran steriloimista kalliimpaa.

Muutamia esimerkkejä FNPA:n raportista: Bukarestissa 144 000 kadulla elävän koiran tappamiseen käytettiin vuosina 2001–2007 yhdeksän miljoonaa euroa, eli 62 euroa koiraa kohden. Aradin kaupungissa yksi koira tapettiin 103 euron kustannuksilla vuosien 2008 ja 2010 välisenä aikana ja Slatinassa vastaava summa samalla aikavälillä oli peräti 184 euroa. Constantan kaupungissa, Kodittomien koirien ystävät ry:n toiminta-alueella, 20 000 koiran tappamiseen sijoitettiin 1,5 miljoonaa euroa, siis 75 euroa per koira.

FNPA arvioi steriloinnin maksavan Romaniassa 20 euroa. Kodittomien koirien ystävät ry:n yhteistyökumppani Save the Dogs steriloi koiran ja lääkitsee sen asianmukaisesti vain 15 eurolla.

Koirat tapetaan Romaniassa tavallisimmin mahdollisemman kustannustehokkailla keinoilla kuten näännyttämällä, myrkyttämällä tai ampumalla. Ennen lopetusta koirat kootaan erittäin puutteellisiin olosuhteisiin niin kutsutuille tappotarhoille. Kodittomien koirien ystävät ry:n varapuheenjohtaja Jenny Vestlund on vieraillut Constantan kaupungin tappotarhalla kesällä 2009. Hän kertoo tarhan olleen hyvin vaatimaton ja ankea, eikä koirilla ollut riittävästi vettä tai ruokaa. Tarhalla oli useita koiria, jotka sairastivat joko parvon tai penikkataudin edistynyttä muotoa ja kärsivät muun muassa vakavista kouristeluista. Elävien koirien seassa oli kuolleita koiria.

Kodittomien koirien ystävät ry:n yhteistyökumppani Save the Dogs on kuvannut materiaalia Constantan koiratarhan laittomista lopetuksista kesältä 2010. Koirat tapetaan ruiskuttamalla lopetusainetta huolimattomasti koiran rintakehään ilman edeltävää rauhoitusta, mikä johtaa pitkittyneeseen ja tuskalliseen kuolemaan. Keväällä 2011 kymmeniä steriloituja koiria on viety Constantaan tapettavaksi. Niistä valtaosa on ollut pienikokoisia koiria, jotka ovat vapaaehtoisesti lähestyneet koirienpyydystäjiä. Katujen turvallisuuden takaamisella toimia ei siis voi perustella.

Romaniassa lakimuutosta kiivaimmin ajavia poliitikkoja sekä lukuisten kaupunkien johtajia on syytetty korruptiosta ja lahjusten vastaanottamisesta niin Romaniassa kuin ulkomaillakin. FNPA:n luvut todistavat, että kulkukoirien tappamisessa on kyse raa’asta bisneksestä ja koirien kiinniottamisesta ja tappamisesta vastaavat yritykset ylihinnoittelevat palvelujaan. Usein kaupunkien päättäjien sekä niiden valtuuttamien rankkuriyritysten välillä on vahvat poliittiset tai henkilökohtaiset suhteet, mikä puolestaan vahvistaa korruptioepäilyjä.

Kodittomien koirien ystävät ry haluaa Romanian parlamentin hylkäävän lakimuutosehdotuksen ja kehottaa kaupunkien päättäjiä sen sijaan käynnistämään yhdessä eläinsuojelujärjestöjen kanssa sterilointiprojekteja, jotka ovat tehokkain, halvin ja inhimillisin keino hoitaa kulkukoiraongelmaa.

Lisätietoa

- Kodittomien koirien ystävät ry:n verkkosivut: www.koirienystavat.com

- Kodittomien koirien ystävät ry:n tiedottaja Marianna Lammi p. 040 413 0143,

marianna [at] koirienystavat.com (mariannaatkoirienystavatdotcom)

Aikaisempia tiedotteita:

9.3.2011: Lakialoitetta ei otettu käsittelyyn - Romanian koirat toistaiseksi turvassa

1.3.2011: Romanian kulkukoiria uhkaa jälleen joukkolopetukset

7.7.2010: Koiria tapetaan Contantassa - todisteita löytyy

Romanian eläinsuojelulaki

Yhteenveto lakiuudistuksesta:

Romanian ensimmäinen eläinsuojelulaki astui voimaan vuonna 2004. Tuolloin oli jo kahden vuoden ajan ollut voimassa kulkukoirien hallintaa säätelevä päätöslauselma (hyväksytty lailla), jonka mukaan kulkukoirat tulisi kerätä tarhoille ja lopettaa 14 päivän kuluttua kiinniotosta. Vuonna 2008 oli molempien lakien määrä uudistua kokonaan, kiitos eläinsuojelujärjestöjen sinnikkään lobbaustyön. Varsinaiseen eläinsuojelulakiin kirjattiin lause, että terveitä koiria ei saa tappaa. Lakiehdotus eteni suunnitelmien mukaisesti ja astui voimaan vuoden 2008 alussa. Kulkukoirien hallintaa koskevan toinen lain oli myös määrä uudistua etteivat lait olisi keskenään ristiriitaiset. Kulkukoirien hallintaa koskeva lakialoite (PL 912/2007), joka suosii koirien sterilointiohjelmia tappamisen sijaan, jäikin jumiin virkakoneistoon eli jo useamman vuoden aikana ovat Romanian eläinsuojelulaki ja kulkukoirien hallintaa koskeva laki olleet keksenään ristiriidassa. Asiantuntijat ovat kuitenkin päätelleet, että eläinsuojelulaki menee päätöslauselman edellä.

Vuoden alussa julkishallinnon, aluehallinnan ja ekologisen tasapainon komitea nosti yllättäen lakialoitteen taas esille tehden siihen rajuja muutoksia kumoten alunperiset pykälät steriloinneista ja suosien jälleen kulkukoirien tappamista. Edustajainhuone on palauttanut lakialoitteen jo yhden kerran komitealle sillä perusteella, että muutokset ovat liian suuret verrattuna alkuperäiseen lakialoitteeseen. Se on kuitenkin nyt taas kirjattu edustajainhuoneen työjärjestykseen ja odottaa äänestystä.