Kodittomien koirien ystävät ry adoptoi Romaniasta Suomeen 60 tervettä ja hyvinvoivaa koiraa vuonna 2009. Koirien adoptoiminen on paikallisen eläinsuojelutyön tukitoimi.

Helsingin Eläinsuojeluyhdistys (HESY) ja Suomen Eläinlääkäriliitto (SELL) ovat viime aikoina ilmaisseet huolensa kodittomien koirien adoptoimisesta ulkomailta Suomeen. Huolen taustalla on ollut mm. pelko tautien leviämisestä ja koirien sopeutumisesta.

Kodittomien koirien ystävät ry (KKY) on HESY:n ja SELL:n kanssa samaa mieltä siitä, että koiria Suomeen tuovien järjestöjen on huolehdittava koirien terveydestä ja hyvinvoinnista.

KKY noudattaa Eviran tuontivaatimuksia. Koirille tehdään kattavat kliiniset tutkimukset ennen maahan tuontia. Ne saavat vaadittavat rokotukset ja useita muita rokotuksia. Koirat merkitään mikrosiruilla ja niille hankitaan EU-passit. Kaikki KKY:n tuomat koirat merkitään myös Trade Control and Expert System (TRACES) -tietokantaan, joka mahdollistaa eläinten jäljittämisen ja valvonnan EU:ssa.

Koiran tultua Suomeen järjestö pitää tiiviisti yhteyttä uuteen omistajaan. Yhdistyksen koirakouluttaja neuvoo omistajaa kaikissa koiran kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä maksutta.

Koirien adoptioita kritisoidessaan HESY on muistuttanut, ettei toiminta ratkaise kulkukoiraongelmaa ulkomailla.

KKY adoptoi romanialaiskoiria Suomeen osana laajempaa eläinsuojelutoimintaa. KKY tekee Romaniassa yhteistyötä italialaisen Save the Dogs (STD) -järjestön kanssa. STD pyrkii vähentämään kulkukoirien määrää sterilointiprojekteilla. Valtaosa steriloiduista ja samalla rabiesta vastaan rokotetuista koirista palautetaan takaisin omalle reviirilleen.

Kaikkia koiria ei kaduille kuitenkaan voi palauttaa. Esim. pennut eivät siellä pärjäisi. Koirat sijoitetaan tilapäisesti STD:n ylläpitämille tarhoille. Tarhojen tilat ovat kuitenkin rajalliset, eikä tarha ole koiralle pidemmän päälle hyvä paikka elää. Niinpä koirille etsitään uusia, pysyviä koteja. Koska paikalliset eivät koiria juuri adoptoi, etsitään koteja ulkomailta.

Adoptioiden vaihtoehto olisi terveiden koirien lopettaminen, joka on vastoin KKY:n periaatteita.

STD aloitti steriloinnit vuonna 2002. Tähän mennessä yhdistys on steriloinut lähes 13 000 koiraa. Esimerkiksi Cernavodan kaupungissa kulkukoirien määrä on vähentynyt kahdesta tuhannesta kolmeen sataan. Merkittävä osa STD:n toimintaa on myös eläinten oikeuksista tiedottaminen paikallisille.

Romaniassa on arviolta kaksi miljoonaa koditonta koiraa. Ne kärsivät nälästä, sairauksista ja väkivallasta. KKY:n mielestä eläinsuojelutyö ei tunne kansallisia rajoja ja myös yksittäisiä eläimiä pitää auttaa.

Lisätietoa

- KKY:n verkkosivut: www.koirienystavat.com

- KKY:n puheenjohtaja Pia Levonen, p. 040 413 0143, pia [at] koirienystavat.com (piaatkoirienystavatdotcom)