Verkostoituminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Verkostoituminen on tärkeä osa toimintaa. Verkostoitumiseen ei kuulu ainoastaan yhteistyö muiden, samankaltaisten järjestöjen kanssa Suomessa ja ulkomailla, vaan myös erilaisiin konferensseihin ja seminaareihin osallistuminen jotta pysyisi ajantasalla, sekä uusien kontaktien luomiseksi. Vuodesta 2009 alkaen KKY on osallistunut Dogs Trustin järjestämään ICAWC (International Companion Animal Welfare Conference) konferenssiin. Vuonna 2011 KKY kutsuttiin myös konferenssin puhujaksi aiheesta vastuulliset kansainväliset adoptiot.

Kodittomien koirien ystävät on tehnyt lukuisia vetoomuksia ja kannanottoja Romanian eläinten tilanteen parantamiseksi, ja olemme tiiviissä yhteistyössä muiden samankaltaisten järjestöjen kanssa.

Yhdistys seuraa kiinteästi kansallisella tasolla Romanian eläinsuojelulainsäädäntöä, jonka muodostamisessa Save the Dogs on ollut osallisena.

Kodittomien koirien ystävien yhtenä tärkeänä tavoittena on edesauttaa lemmikkien pääsyä EU-lainsäädännön piiriin. Tämä luultavasti nopeuttaisi Romanian kulkukoirien tilanteen kehittymistä inhimillisempään suuntaan. Sen vuoksi Kodittomien koirien ystävät ry oli myös Pets in Europe (PIE) järjestön jäsenyhdistys, kunnes Eurogroup for Animals otti myös lemmikkieläimet mukaan lobbaustyöhönsä. Kodittomien koirien ystävät ry pyrkii ajamaan lemmikkieläinten asemaa EU-lainsäädännössä tehokkaasti ja kauaskantoisesti.

KKY yhdessä Save the Dogsin sekä Dogs Trustin kanssa lobbaamassa Kirjallisen kannanoton 26/2010 puolesta EU-parlamentissa Strasbourgissa 2010

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com