Kodittomien koirien ystävät ry:stä tutuksi tullut Romanian hevosten ja aasien suojelu saa toimintaansa tehostamaan oman yhdistyksen, joka jatkaa menestyksellistä työtä Etelä-Romanian Constantan maakunnassa.

Uuden yhdistyksen yhteistyökumppanina jatkaa edelleen Save the Dogs and Other Animals, ja sen tavoitteena on mm. työhevosten kärsimyksen vähentäminen sekä aseman pysyvä parantaminen.

Siihen saakka, kunnes uusi hevosyhdistys on lainvoimainen ja saavuttanut rekisteröinnin ja rahankeräysluvan, varainkeruu tapahtuu KKY:n kautta. Lainvoimaisuuden saavuttamisen jälkeen kummihevoset, hevostensuojelukummius, terapia-aasikummius ja muut toiminnot siirtyvät hevosyhdistyksen vastuulle.

Hevosiin liittyvä tiedotus hoituu tästä lähin uuden yhdistyksen kautta, aluksi Facebook-sivulla (https://www.facebook.com/pages/Romanian-hevoset-Horses-in-Romania/308895...) ja myöhemmin kotisivuilla, jotka valmistuvat lähiviikkoina.

Käytäntöön liittyvistä seikoista informoidaan kummeja ja tukijoita erikseen lähempänä hevosyhdistyksen ja KKY:n varsinaista erkaantumista.

Lisätietoja antavat Marianna Lammi hevosyhdistyksen edustajana sekä KKY:n puheenjohtaja Jenny Vestlund.

Yhteystiedot:
romanianhevoset@gmail.com
jenny@koirienystavat.com