Rabieksen vastainen taistelu on yksi osoitus siitä, kuinka tärkeää eläinsuojelutyö kulkukoiravaltioissa on. Romanian rabiestilanne on jo varsin hyvä.

Kodittomien koirien ystävät ry tekee eläinsuojelutyötä köyhällä alueella Mustanmeren rannikolla. Yhdistyksen apu kohdentuu niin omistettuihin kuin kodittomiinkin eläimiin, kuten työhevosiin ja kulkukoirapopulaation pienentämiseen. Maailman rabiespäivänä yhdistys haluaa muistuttaa, että eläinsuojelulla on kiinteä rooli humanitäärisessä työssä ja että kulkukoiravaltioissa ihmisten ja eläinten auttamista ei aina voi erottaa toisistaan.

Kulkukoirat ovat monella tavalla haitaksi ympäristölleen. Koiria ja niiden levittämiä sairauksia pelätään syystä ja syyttä. Myös koirien hävittämisyritykset saattavat asettaa ihmiset vaaraan, kuten kävi Romaniassa kesällä 2010, jolloin lapsia joutui sairaalaan näiden altistuttua kulkukoiria varten jätetylle myrkylle. Jotta kulkukoirakannan hallitseminen olisi taloudellisesti ja eettisesti kestävää, tarvitaan yhteistyötä ammattitaitoisen eläinsuojeluyhdistyksen kanssa.

Maailman terveysjärjestö WHO on vuodesta 1990 suositellut kulkukoirien steriloimista ja rokottamista keinona kontrolloida populaatiota. Ajatuksena on, että lisääntymiskyvyttömät koirat hyödyntävät olemassa olevat ruoka-, vesi- ja suojaresurssit ja estävät näin uusien koirien saapumista alueelle. Ainoastaan kokonsa ja terveytensä puolesta kodittomina pärjäävät koirat palautetaan kadulle. Aggressiivisten koirien poistaminen kadulta on erittäin tärkeää. Kodittomien koirien ystävät ry:n toiminta-alueella tällaista toimintaa on harjoitettu jo kymmenen vuotta.

Romaniassa on viime vuosina saavutettu turvallinen tilanne koirien levittämistä taudeista vaarallisimman, rabieksen, suhteen, mutta muu populaationhallinta on edelleen avainasemassa sekä eläinten kärsimyksen vähentämisen että yleisen turvallisuuden lisäämisen kannalta.

Kaikkialla maailmassa tilanne ei ole yhtä hyvä. WHO:n mukaan noin 44 000 ihmistä kuolee rabiekseen vuosittain, heistä valtaosa on alle 15-vuotiaita. Muita koirien levittämiä sairauksia ovat leishmania, leptospiroosi, babesia ja ekinokokki. Näitä sairauksia voidaan välttää sisä- ja ulkoloishäädöillä. Leptospiroosia vastaan on olemassa myös toimiva rokote. Etelä-Romaniassa romanislummien tyypillinen näky ovat myös ihmisten ihosairaudet, jotka ovat samoja kuin slummien koirilla.

Kodittomien koirien ystävät ry rahoittaa joka kuukausi kulkukoirien steriloimista. Steriloinnin yhteydessä koirat rokotetaan rabiesta vastaan sekä loishäädetään. Kadulle vapautettuja koiria pidetään silmällä leikkauksen jälkeenkin. Lisäksi valistustyöhön panostetaan runsaasti. Vuoden 2012 aikana 3000 koululaista osallistuu vastuullisen eläintenpidon koulutukseen, joka on lisännyt omistettujen koirien ja kissojen sterilaatioita vuoden aikana.

Yhdistyksen tukemana eläinlääkärit myös menevät suoraan köyhiin slummeihin, steriloivat ja rokottavat koiria ja kissoja, tekevät loishäätöjä ja hoitavat työhevosia ja -aaseja sekä jakavat vaatteita, varusteita ja tarvikkeita.

Koiran sterilointi maksaa Romaniassa 15 €, rabiesrokote 2 € ja laaja rokotus- ja loishäätökäsittely kaikkiaan 25 €.