Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10
 ja 24§
Laatimispäivämäärä 23.5.2018
 
REKISTERIN PITÄJÄ
Kodittomien koirien ystävät ry Kurjentie 3, 61500 Isokyrö. 
- rekisterinumero 197.758
- y-tunnus 2687828-4 
 
YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Jenny Vestlund
 
REKISTERIN NIMI
Kodittomien koirien ystävät ry:n rekisteri
 
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Yhteydenpito yhdistyksen yhteistyötahoihin, jäseniin, eläinsuojelukummeihin, koiran KKY:n kautta adoptoineisiin henkilöihin sekä muihin tukijoihin 
 
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
 - henkilön nimi
 - sähköpostiosoite
 - koiran adoptoineilla lisäksi puhelinnumero ja osoite sekä kiinnostuslomakkeen kysymyksiin annetut vastaukset.
 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
KKY:n kanssa asioivan henkilön itse ilmoittamat tiedot
 
TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille
 
TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETAN:N ULKOPUOLELLE
Ei tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
 
Manuaalinen aineisto:
Lukittu tila
 
Atk:lla käsiteltävät aineistot:
Salasana/käyttäjätunnus järjestelmään pääsemiseksi.
 
Järjestelmään tallennetut rekisteritiedot ovat vain KKY:n vakituisten vastuualueitaan hoitavien ja ennalta sovittujen henkilöiden nähtävissä.
 
TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itsestään rekisteriin tallennetut tiedot.
 
OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Yhdistyksen rekisteriasioiden yhteyshenkilö korjaa vaadittavat muutokset rekisteriin.
Rekisterin pitäjä päivittää rekisteriä itse tai rekisteröidyn pyynnöstä niin ,että vanhentunut ja tarpeeton tieto poisteteaan, virheellinen tieto korjataan ja uutta tietoa tarpeen mukaan lisätään.

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com