TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10

 ja 24§

Laatimispäivämäärä 23.5.2018

 

REKISTERIN PITÄJÄ

Kodittomien koirien ystävät ry Kurjentie 3, 61500 Isokyrö. 

- rekisterinumero 197.758

- y-tunnus 2687828-4 

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jenny Vestlund

jenny [at] koirienystavat.com (jennyatkoirienystavatdotcom)

 

REKISTERIN NIMI

Kodittomien koirien ystävät ry:n rekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Yhteydenpito yhdistyksen yhteistyötahoihin, jäseniin, eläinsuojelukummeihin, koiran KKY:n kautta adoptoineisiin henkilöihin sekä muihin tukijoihin 

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 - henkilön nimi

 - sähköpostiosoite

 - koiran adoptoineilla lisäksi puhelinnumero ja osoite sekä kiinnostuslomakkeen kysymyksiin annetut vastaukset.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

KKY:n kanssa asioivan henkilön itse ilmoittamat tiedot

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETAN:N ULKOPUOLELLE

Ei tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 

Manuaalinen aineisto:

Lukittu tila

 

Atk:lla käsiteltävät aineistot:

Salasana/käyttäjätunnus järjestelmään pääsemiseksi.

 

Järjestelmään tallennetut rekisteritiedot ovat vain KKY:n vakituisten vastuualueitaan hoitavien ja ennalta sovittujen henkilöiden nähtävissä.

 

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itsestään rekisteriin tallennetut tiedot.

 

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Yhdistyksen rekisteriasioiden yhteyshenkilö korjaa vaadittavat muutokset rekisteriin.

Rekisterin pitäjä päivittää rekisteriä itse tai rekisteröidyn pyynnöstä niin ,että vanhentunut ja tarpeeton tieto poisteteaan, virheellinen tieto korjataan ja uutta tietoa tarpeen mukaan lisätään.