Information

Föreningens stadgar (på finska, pdf)

Verksamhetsplan 2013 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2012 (pdf)
Bokslut 2012 (pdf)
Verksamhetsplan 2012 (pdf)
Bokslut 2011 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2011 (pdf)
Bokslut 2010 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2010 (pdf)
Bokslut 2009 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2009 (pdf)
Bokslut 2008 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2008 (pdf)

Penninginsamlingstillstånd

Hemlösa hundars vänner rf har tillsammans med Save the Dogs undertecknat ett så kallat "grant agreement", vilket är ett juridiskt dokument för att säkerställa transparensen mellan de två föreningarna. Enligt kontraktet har båda parter rätt till den andres bokslut och budget samt andra dokument och verifikat vilka är av betydelse för att kunna avgöra till vilket ändamål donationerna använts. Kontraktet innehåller även riktlinjer för adoptioner samt annan verksamhet föreningarna emellan. Detta kontrakt är alltså ett tecken på vårt seriösa samarbete och är också en garanti för att alla insamlade pengar går till rätt ändamål.

Grant agreement (på engelska, pdf)

Hemlösa hundars vänner rf använder sig av utomstående bokförare och revisorer för att säkerställa objektivitet och pålitlighet i redovisningen.

Hemlösa hundars vänners målsättning har ända från starten varit att överföra alla inkomna medel till deras ändamål och betala alla administrativa utgifter med andra medel såsom medlemsavgifter. Vi arbetar med största möjliga öppenhet gentemot våra medlemmar och gåvogivare och därför publicerar vi de inkomna donationerna samt utbetalningarna på hemsidan varje månad. Nedan kan du se föreningens medlemsantal, inkomna donationer, andel av donationerna som använts till administrativa utgifter samt antalet adopterade hundar per verksamhetsår.

År 2013
- Medlemsantal: 109
- Inkomna penningdonationer totalt: 74 220,17 euro
- Avdrag från donationerna för administrativa utgifter: 0 euro (0%)
- Adopterade hundar: 38
 
År 2012
- Medlemsantal: 154
- Inkomna penningdonationer totalt: 55 454,50 euro
- Avdrag från donationerna för administrativa utgifter: 0 euro (0%)
- Adopterade hundar: 42
 
År 2011
- Medlemsantal: 135
- Inkomna penningdonationer totalt: 41 154,24 euro
- Avdrag från donationerna för administrativa utgifter: 0 euro (0%)
- Adopterade hundar: 51

År 2010
- Medlemsantal: 114
- Inkomna penningdonationer totalt: 33 317,38 euro
- Avdrag från donationerna för administrativa utgifter: 0 euro (0%)
- Adopterade hundar: 61

År 2009
- Medlemsantal: 78
- Inkomna penningdonationer totalt: 15 354,60 euro
- Avdrag från donationerna för administrativa utgifter: 9,31 euro (0,06%)
- Adopterade hundar: 61

År 2008
- Medlemsantal: 34
- Inkomna penningdonationer totalt: 2 485 euro
- Avdrag från donationerna för administrativa utgifter: 0 euro (0%)
- Adopterade hundar: 20

År 2007
- Medlemsantal: 9
- Inkomna penningdonationer totalt: 466,27 euro
- Avdrag från donationerna för administrativa utgifter: 0 euro (0%)
- Adopterade hundar: 0

 

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com