Kort på svenska

Hemlösa hundars vänner rf (HHV) är en djurskyddsförening grundad år 2007. Föreningen arbetar för de rumänska gatuhundarna och andra djur i Rumänien i samarbete med organisationerna Save the Dogs, Animal Life i Sibiu och STAAD i Constanta.

Föreningens syfte är att på ett långsiktigt sätt främja djurens välmående i ett land som ännu inte känner till djurskydds- och sällskapsdjurskultur. Verksamhetens hörnstenar är sterilisering av lösdrivande hundar och katter samt att genom utbildning ändra lokalbefolkningens syn och beteende gentemot djuren.